لیست همه

دنباله دار نیشیمورا

بررسی اجمالی و طالع بینی هفته جاری: 11 تا 17 سپتامبر 2023

نویسنده: پم جواناهان
این مجله هفتگی نجومی مبتنی بر تأثیرات سیاره‌ای است و دیدگاه‌ها و بینش‌هایی را برای کمک به شما در استفاده بهینه از انرژی‌های فعلی ارائه می‌دهد. این ستون به عنوان پیش بینی در نظر گرفته نشده است. تجربه شما به طور خاص با ترانزیت به شما تعریف خواهد شد… ادامه مطلب
سیاره مشتری و سیارک ها

فال هفته قبل: 4 تا 10 سپتامبر 2023

نویسنده: پم جواناهان
این مجله هفتگی نجومی مبتنی بر تأثیرات سیاره‌ای است و دیدگاه‌ها و بینش‌هایی را برای کمک به شما در استفاده بهینه از انرژی‌های فعلی ارائه می‌دهد. این ستون به عنوان پیش بینی در نظر گرفته نشده است. تجربه شما به طور خاص با ترانزیت به شما تعریف خواهد شد… ادامه مطلب