چگونه زنده ماندن (و مرگ) - با رابرت کوپکی، Bookshop Namaste، NYC

از این سه بار "متخصص مرگ نزدیک" یک مقدمه و خواندن کتاب پر جنب و جوش و خوبی که در مورد مرگ (و زندگی) از جمله نکات برای شادی، آگاهی در زندگی پس از مرگ و بیشتر، و پس از بحث و گفتگو است.

بخشی را بخوانیداز کتاب رابرت:چگونه زنده ماندن (و مرگ): راهنمای خوشبختی در این جهان و فراتر از آن