چگونه تجربه لذت، عشق و صلح بیشتر - Jude Bijou

مصاحبه با Jude Bijou نویسنده بازنگري نگرش در کتاب Expo America. جودا در مورد سه احساسی که باعث مشکلات ما می شود صحبت می کند: غم، خشم، و ترس. او همچنین یک نکته عالی در مورد چگونگی حرکت آن انرژی از بدن ما را می دهد.

گزیده ای بخوانید از کتاب: بازسازی نگرش توسط جود بیوو.

اینجا کلیک کنید برای اطلاعات بیشتر و / یا سفارش کتاب، بازسازی نگرش.