جلسات ازدواج برای عشق پایدار

روان درمانگر، کارشناس اجتماعی بالینی و نویسنده مارسیا نائومی برگر، LCSW، توضیح می دهد که چگونه جلسات هفتگی با یک برنامه خاص می تواند ازدواج های خوب را بزرگ کند و به کسانی که تلاش می کنند به عقب بروند، کمک کند.

مارسیا نویسنده است: جلسات ازدواج برای عشق پایدار: 45 دقیقه یک هفته به رابطه شما همیشه خواستار

بخشی را بخوانید از کتاب او