چگونه می توانم بگویم شما در حال حاضر زندگی نمی کنید

جان کایپرس، مدیر اجرایی و مربی داخلی، می گوید: "از لحاظ عملکرد بالا برای غلبه بر استرس، جان کایپرس، مربی و سخنرانی درونی، توضیح می دهد که چطور حضور ندارد و پاداش های سلامتی و رفاه برای تمرکز بر حضور در زندگی روزمره شما است. جان بنیانگذار InnerPeaceMission.org، یک سازمان آموزش و راهنمایی آنلاین برای افرادی است که در معرض چالش های زندگی قرار دارند. او نویسنده است کتاب های متعدد.

گزیده ای بخوانید از کتاب جان: اکنون مهم است: رها کردن گذشته، بنابراین شما می توانید در حال حاضر زندگی می کنند