انسانها و حیوانات آنها: اعطای انرژی ذهنی

سازمان دیده بان Jocelyn Kessler، که با حیوانات و صاحبان آنها کار می کند، به بهبود Gracey، گاو نر با بیماری صرع کمک می کند. یاد بگیرید چگونه با انرژی حیوانات خود کار کنید.

Jocelyn در حال حاضر به طور مساوی بین اتصال سگ ها به صاحبان آنها، و همچنین درمان ترمیم مصنوعی با افراد به طور جداگانه کار می کند. قصدش این است که شناسایی و پرشدن موانع، عصبی شدن و ناهنجاریها از هر دو انسان و حیوانات برای بازگرداندن نور روشن و متعادل آنها را حذف کنید.

Jocelyn نویسنده: زبان راز سگ ها: داستان های یک روانشناس سگ. خواندن گزیده ای از کتاب.