مصاحبه حضوری شامانی (با اینجاک بیور)

اینجاک بیور، متخصص شامیان، توسط دانشجویان دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا مصاحبه شد. شامل دایره Shamanic NY در جمع آوری شامانی در پارک مرکزی (2006) با سوزانا Tapia Leon از اکوادور و عمو Aangaangaq اسکیمو بزرگ / شامان است.

گزیده ای بخوانید از کتاب: هدیه شمانیسم: قدرت چشم انداز، رویاهای Ayahuasca، و سفر به سایر حوزه ها.

تماشای فیلم های بیشتر Itzhak Beery.