لیست همه

لنز چشم ماهی شفق های قطبی در نیوزیلند را ثبت می کند

بررسی اجمالی و طالع بینی هفته جاری: 4 تا 10 دسامبر 2023

نویسنده: پم جواناهان
این مجله هفتگی نجومی مبتنی بر تأثیرات سیاره‌ای است و دیدگاه‌ها و بینش‌هایی را برای کمک به شما در استفاده بهینه از انرژی‌های فعلی ارائه می‌دهد. این ستون به عنوان پیش بینی در نظر گرفته نشده است. تجربه شما به طور خاص با ترانزیت به شما تعریف خواهد شد… ادامه مطلب
ماه کامل بین درختان

فال هفته قبل: 27 نوامبر تا 3 دسامبر 2023

نویسنده: پم جواناهان
این مجله هفتگی نجومی مبتنی بر تأثیرات سیاره‌ای است و دیدگاه‌ها و بینش‌هایی را برای کمک به شما در استفاده بهینه از انرژی‌های فعلی ارائه می‌دهد. این ستون به عنوان پیش بینی در نظر گرفته نشده است. تجربه شما به طور خاص با ترانزیت به شما تعریف خواهد شد… ادامه مطلب