گرده افشانی زنبور و گل

بهار به طور معمول زمان شروع گرده افشانی حشرات را نشان می دهد که به تولید بسیاری از میوه ها و سبزیجات مورد علاقه ما کمک می کند. در حقیقت ، محققان تخمین می زنند که گرده افشانی حدود 9.5 درصد از آنها باشد